System Disbon

Zadaniem materiałów wchodzących w skład programu DISBON jest ochrona i zabezpieczenie betonu. System DISBOCRET ma zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, biurowym oraz mostowym; druga grupa produktów w tym systemie to materiały do wykonywania powłok posadzkowych w pomieszczeniach przemysłowych i rzemiośle, natomiast efektowne i ekskluzywne powłoki na beton na zewnątrz i wewnątrz budynków zapewni system DISBOXID MULTICOLOR.

więcej cennik wybranych produktów Disbon - obowiązuje od marca 2010created by NetSolutions