Izolacje
Remont pokrycia dachowego zespołu pawilonów handlowych w Warszawie na Targówku (Praga Północ) w bezspoinowej technologii IZOLAN - E

Łączna powierzchnia dachów 3.000 m2

izolacja
izolacja
izolacja
izolacja
izolacja
izolacja
izolacja
izolacja

ul. Jana Pawła II nr 35, Warszawa

W pierwszej połowie 2004 roku wykonano następujące roboty na obiekcie zlokalizowanym w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II nr 35:

  • remont dachu o powierzchni około 3000 m2 polegający na wyrównaniu połaci dachu, usunięciu purchli, wyrobieniu spadków, pokryciu dachu jednokrotnie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia Polibit WF PYE PV 250 S5 wraz z obróbkami
  • remont ściany attykowej o długości ok. 250 mb i wysokości 2 m i gzymsu wokół budynku o szerokości 1,4 m polegający na rozebraniu obróbek blacharskich, zbiciu starego tynku, uzupełnieniu lub wykonaniu nowego tynku, wykonaniu nowych obróbek blacharskich attyki i gzymsu wraz z odtworzeniem systemu odprowadzania wody z połaci dachu
  • remont kominów wraz z udrożnieniem przewodów kominowych polegający na demontażu i wykonaniu nowych czapek kominowych, przemurowaniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych o łącznej długości 10.500 mb oraz uszczelnieniu częsci z nich wkładką "ALUFOL". W wyniku remontu udało sie udrożnić dodatkowo około 1.800 mb przewodów
  • remont śietlików dachowych w ilości 35 szt. plegający na zbiciu starego tynku, wykonaniu nowego tynku, pokryciu połaci świetlików papą termozgrzewalną wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich, wymianą okien w świetlikach oraz uszczelnieniu okien połaciowych
  • remont daszków nad klatkami schodowymi polegający na pokryciu daszków papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich, wykonaniu systeu odprowadzenia wody opadowej (rynny i rury spustowe), remoncie ścian daszków poprzez zbicie i uzupełnienie tynków

Na podkreślenie zasługuje fakt, że większość prac związanych z remontem attyk, demontażem i wykonaniem nowych obróbek blacharskich attyki i gzymsu oraz rynien odprowadzających wodę opadową była wykonana technikami alpinistycznymi, gdyż nie było możliwosci wykonania rusztowań wokół budynku.

izolacja
izolacja
izolacja
izolacja
izolacja
izolacja
izolacja
izolacja
izolacja
izolacja
izolacja
izolacja
izolacja
izolacja


created by NetSolutions